Abrahams Børn | Kulturfestival i Odense

Festivalen Abrahams Sammenbragte Børn skal skabe dialog mellem befolkningsgrupper, aldersgrupper og trosretninger i Odense, gennem arrangementer der er oplysende, dialogskabende og båret af tolerance. 

Se hvordan det gik, og hent oversigtsdokument ved at klikke her!

Centralt i festivalen er kunstværket Abrahams Børn af Odense-kunstneren Jens Galschiøt, der sætter fokus på de tre store monoteistiske religioner: jødedom, kristendom og islam, der alle har Abraham som stamfader. Kunstværket, der har til hensigt at skabe en konstruktiv og inkluderende dialog, består af skulpturen Fundamentalism og 10 skriftsøjler

Events og rundvisninger

Sted: Studiestuen, Nedergade 12, 5000 Odense C

Tidspunkt: 19:30-21:00

Mød tre mennesker med hver sin tro. Jødiske Dorrit, kristne Sebastian og muslimske Bahar kommer med hver deres syn på nogle af de mørke citater fra de givne religioners hellige bøger. Der vil desuden være sat tid af til efterfølgende dialog og diskussion, hvor du som tilhører kan få lov til at komme med dine spørgsmål og refleksioner.
Aftenen arrangeres af Kristeligt Forbund for Studerende (KFS) og StudieStuen i forbindelse med kunst- og dialogprojektet ’Abrahams børn’, der er lavet af kunstneren Jens Galschiøt. Projektet tager udgangspunkt i skulpturen ’Fundamentalism’, der omhandler de tre monoteistiske religioner: Jødedommen, Kristendommen og Islam. Disse tre religioner kaldes ofte ’Bogens Folk’, og de anerkender alle Abraham som deres fælles stamfader.

Det er gratis at deltage i arrangementet. Det kan anbefales at komme i god tid!
Der serveres kage og sælges kaffe og te.

Fundamentalism

Kulturfestivalens omdrejningspunkt er den store skulptur “FUNDAMENTALISM” fra 2015 af Jens Galschiøt.

Skulpturen findes også i mindre versioner – De såkaldte skriftsøjler. Disse skriftsøjler har også citater fra Toraen, Biblen og Koranen.

Skulpturen viser 600 af de lyseste og mørkeste citater fra Toraen, Koranen og Biblen. De lyseste citater vises på skærme udvendigt på skulpturen, mens de mørkeste ses på skærmene inde i skulpturen.

Vil du vide mere om Jens Galschiøt? klik her

Har din forening, firma, skole eller institution lyst til at have en skriftsøjle stående?

Der er 9 såkaldte skriftsøjler, der kan lånes til opstilling indendørs. De kan lånes i perioden fra d. 14. sep. til den 19. okt. eller fra den 20. okt. til 30. nov. 

Skriftsøjlerne er fortrinsvis til aktører som aktivt spiller med i festivalen i form af aktiviteter eller lignende, som synliggør ideerne bag projektet.

Kontakt os gerne  for mere info og booking af skriftsøjle.

Børn og unge

Børn og unge er vores vigtigste målgruppe og derfor er vi meget glade for, at Børne- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune er gået aktivt ind som en central samarbejdspartner.

Børn er sammen i hverdagen og det er her, at en god og positiv oplevelse af at være forskellige skal grundlægges. Vi håber meget at få samarbejde i stand med en række ungdomsuddannelser, hvor der også er mange forskellige kulturer samlet i hverdagen.

Center for Anvendt Skoleforskning, University College Lillebælt, har udviklet et spændende undervisningsforløb for de store klasser i grundskolen, der i maj måned blev præsenteret på et møde på Galleri Galschiøt og er tilgængeligt for alle, der ønsker at anvende det.

Download undervisningsmaterialet her.
Download pjece til skolebrug her.

Presse

TV2 Fyn

Ny festival skal skabe dialog mellem muslimer, kristne og jøder.

Lokalavisen Nord Vest

Gigantisk Galschiøt-skulptur danner baggrund for ny festival.

Odense Ser Rødt

Kunst mod religiøs Fundamentalisme!

Anne-Louise Riis Mogensen

Abraham bringer børnene sammen i ny festival.

Fyens.dk

Abraham skal bringe Odenses kulturer sammen

Odense Ser Rødt

Abrahams Sammenbragte Børn. Nyt kulturfestival initiativ.

Odense Ser Rødt

Kunst mod Fundamentalisme.

Pjece

Abrahams Børn. En kunstinstallation om monoteismens dogmer

Interview med Sarah Arnd Linder

Kvindernes stemmer i Israel og Palæstina – fortalt med hjælp fra Sarah Arnd Linder
Sarah Arnd Linder var oplægsholder ved Dalum Kirkes torsdagsmøde d. 13. september. Hun er er jøde med en dansk mor og en israelsk far. Hun har boet i Israel i 12 år bl.a. for at tage sin uddannelse. Undervejs har hun engageret sig i flere NGOer og blev herigennem interesseret i kønsaspektet af Israel-Palæstina-konflikten. Ofte har kvinder ikke så meget at skulle have sagt i magtens korridorer, og det kvindelige perspektiv på krigen og familielivet kommer sjældent frem. Hun begyndte at interviewe forskellige kvinder, og i 2015 grundlagde hun projektet ”Political is Personal / Israel + Palestine” for at synliggøre, hvordan kvinder påvirkes af og opfatter konflikten og for at skabe øget forståelse for deres barske livsvilkår. Det første år var Sarah den eneste aktive i dette oplysningsprojekt, men nu har hun fået hjælp af et par frivillige hjælpere.

Gennem interviews indsamler hun livshistorier fra israelske jødiske kvinder samt palæstinensiske kvinder bosat i Israel eller Palæstina – så begge parter i konflikten kommer til orde. Sarah får via sit netværk kontakt til kvinder, der har lyst til at fortælle hende om, hvordan de lever med følgerne af konflikten. Selvmordsbomber, strømsvigt m.v. har stor indflydelse på deres hverdagsliv og traumatiserer kvindernes familier. Hun opnår således bogstaveligt at sætte ansigt på nogle personlige, men også almene erfaringer, hvilket ofte afslører ellers skjulte sider af konflikten og dens ofre.

Sarah er primært pennefører for kvinderne, idet hun nedskriver deres fortællinger ordret. Kvinderne bestemmer selv, hvad de vælger at berette om deres liv, hvilke tanker de gør sig, deres holdninger m.v., og om de af sikkerhedsmæssige hensyn ønsker at være anonyme. Det er helt personlige historier, der lægges frem uden kommentarer, og det viser sig, at det personlige er politisk og omvendt. Håbet er, at øget inddragelse af kvindernes erfaringer kan bidrage til at belyse og løse konflikten og skabe fred. Alligevel er projektet ikke en decideret fredsbevægelse, men de åbne og ærlige historier lægger op til at læserne reflekterer og drager deres egne konklusioner på historierne. Der er nu over 70 hjerteskærende vidnesbyrd tilgængelige på platformen:

http://www.politicalispersonal.org/

Læs mere: 
https://www.saraharndlinder.com/

Sponsorer